پروازهای فرودگاه مهرآباد از کدام ترمینال ها انجام می شود؟


یکی دیگر از دغدغه های مسافران بعد از خرید بلیط چارتر و بلیط سیستمی پیدا کردن ترمینال مربوطه برای انجام پرواز است.بسیاری از مسافران پرواز خود را از دست داده اند و به اشتباه به ترمینال پرواز دیگری رفته اند.

فرودگاه مهرآباد دارایی چهار ترمینال است ، ترمینال های 1 مختص خروج پرواز های داخلی  ، ترمینال های 2 مختص ورود و خروج پرواز های داخلی ، ترمینال 4 نیز مختص خروج مسافران پرواز های داخلی و ترمینال 6 نیز تنها ورود پرواز های داخلی هستند.

فرقی نمی کند از بلیط چارتری یا سیستمی استفاده می کنید در بلیط هواپیمای خریداری شده نوع ایرلاین و ترمینال مخصوص پرواز قید شده است.

به صورت کلی در مورد ترمینال های پروازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد:

پروازهای خروجی ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد : هواپیمایی کیش ایر و هواپیمایی زاگرس

ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد:

پروازهای ورودی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی کیش ایر , زاگرس , آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

پروازهای خروجی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آتا , قشم ایر , معراج , کارون (نفت), ایران ایر , ایر تور

ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد:

پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد:

پروازهای ورودی ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد : شرکت های هواپیمایی آسمان , ماهان , تابان , کاسپین , اترک , پویا , ساها , سپهران

ترمینال هواپیمایی کیش ایر : پروازهای ورودی کیش ایر در ترمینال 2 و پرواز های خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی زاگرس : پروازهای ورودی زاگرس در ترمینال 2 و پروازهای خروجی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی آتا : پروازهای ورودی و خروجی آتا در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی ایران ایر : پروازهای ورودی و خروجی ایران ایر در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی ایران ایرتور : پروازهای ورودی و خروجی ایران ایرتور در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی قشم ایر : پروازهای ورودی و خروجی قشم ایر در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی معراج : پروازهای ورودی و خروجی معراج در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی کارون (نفت) : پروازهای ورودی و خروجی کارون در ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی ماهان : پروازهای ورودی ماهان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی کاسپین : پروازهای ورودی کاسپین در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی آسمان : پروازهای ورودی آسمان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی تابان : پروازهای ورودی تابان در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی سپهران : پروازهای ورودی سپهران در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی ساها : پروازهای ورودی ساها در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.

ترمینال هواپیمایی وارش : پروازهای ورودی وارش در ترمینال 6 و پروازهای خروجی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود.